PolĂ­tica de Cookies

Sabies que no actualitzar el teu lloc web amb la nova normativa de Política de Cookies podria exposar-te a sancions i multes significatives?

A més, la falta d'una política clara i concisa podria generar desconfiança en els teus visitants i afectar negativament la imatge de la teva marca.

En els nostres serveis d'actualització de Política de Cookies, t'ajudem a complir amb els estàndards requerits i personalitzem la política de cookies segons les necessitats del teu lloc web, oferint-te tranquil·litat i seguretat per al teu negoci en línia.

DES DE
125€
PolĂ­tica de Cookies
 • Auditoria de cookies

  Analitzarem la teva web per saber quines cookies s'utilitzen i aplicarem les mesures necessàries perquè compleixis amb el nou reglament.
 • Missatge emergent

  Instal·larem un banner de cookies des del qual es puguin acceptar, configurar o rebutjar les cookies que utilitza la teva web, perquè l'usuari entengui qué passa a la teva página.
 • Pàgines Legals

  Auditarem totes les teves pàgines legals, et direm si els textos compleixen amb la nova normativa i implementarem els canvis necessaris.
 • No importa la web que tinguis

  És igual si la teva web no està feta amb Wordpress o si es una botiga online, podem realitzar l'actuació en qualsevol tipus de web.
 • Anàlisi de privacitat

  Realitzarem una anàlisi de privacitat per assegurar-nos que el teu lloc compleix amb els requisits de protecció de dades personals i privacitat dels usuaris.
 • Personalització de la política de cookies

  Ens assegurarem que la política de cookies del teu lloc web sigui personalitzada i adequada a les teves necessitats específiques.

Especialistes en Wordpress

Aprofita aquesta OFERTA i contacta amb nosaltres. Et donarem resposta en un termini mĂ xim de 24 hores.

Especialistes en Wordpress

Aprofita aquesta OFERTA i contacta amb nosaltres. Et donarem resposta en un termini mĂ xim de 24 hores.